Vandring

VANDRING

100m (avstånd dit)


45km (längd leder)


Röd & Orange (markering)

Med sitt rika växtliv och vidsträckt utsikt är naturreservatet i den södra delen av Kroppefjället ett givet utflyktsmål. Naturstigar och rundleder av varierande längd nås med fördel direkt från oss. Varrierad terräng med variation av småsjöar och mysig skog.

Kroppefjäll är ett naturskönt friluftsområde för bl a vandring, cykling, skidåkning, svamp- och bärplockning. Här finns också ett vackert naturreservat.

Upplev den vackra naturen genom att vandra på Kroppefjäll. Man kan välja att vandra allt från 1 km till 14 km. Passar därför för alla åldrar.

KROPPEFJÄLL

38km (avstånd dit)


100km (längd leder)


Blandad (markering)

Pilgrimsleden är över 10 mil lång, varierad och naturskön. Leden tar dig från Vänersborg via Holms kyrka utanför Mellerud till Edsleskog. Längs med vandringsledens norra del finns fräscha lägerplatser med vindskydd och eldstäder. Men du kan också välja att bo på ett hotell eller vandrarhem och ordna transport mellan etapperna. Pilgrimsleden har en del svårare passager med kuperad terräng och långa uppförslut, som å andra sidan belönar vandraren med en otrolig utsikt. Den nya södra delen från Vänersborg är däremot lättare att gå och sträcker sig mestadels längs med farbara bilvägar. 

PILGRIMSLEDEN

58km (avstånd dit)


30kvkm (storlek område)


Blandat (markering)

I Dalslands enda nationalpark på gränsen till Norge finns vandringsleder från 3 till 22 km längd genom säregen natur och orörd vildmark. Med sina ca 3000 hektar är Tresticklan det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i landet utanför fjällregionen och Norrbotten.

Naturen i Tresticklan Nationalpark präglas av smala och höga bergsryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar, bildar en rofylld miljö där du kan vandra i obruten vildmark i flera dagar.

TRESTICKLAN

10km (avstånd dit)


12km (längd led)


Orange (markering)

Karl XII:s väg är en av Dalslands populäraste turistleder. Den är ca 12 km lång och sträcker sig från torpet Forsebol, ca 6 km söder om Dals Rostock, över fjället till Järbo kyrka på västsidan.

Det var över Kroppefjäll som en av de gamla vägarna till Norge gick och det var bl. a. den som avdelningar av Karl XII:s armé marscherade vid anfallet på Norge år 1718. Vägen övergavs sedan och var länge helt igenvuxen men i början av 1960-talet återupptäcktes den. Intresserade röjde vägen, byggde broar och spänger och ordnade vägvisning över fjället. Så kunde den gamla leden återinvigas pingstdagen 1961 i närvaro av omkring tretusen personer.

KARL XII:s VÄG

ADRESS


Jolsäter 15

Högsäter 458 97

SVERIGE

ÖPPETTIDER


April - Oktober


FÖLJ OSS

HITTA HIT

KONTAKT


0528 - 400 64

info@ragnerud.com

Copyright © Ragnerud Business AB. All Rights Reserved